...

Nationale Borstkanker Bewustwordingsmaand: Hoe merken zich in zetten voor de strijd

Oktober, wereldwijd bekend als borstkankermaand, is de periode waarin we extra aandacht schenken aan de strijd tegen deze genadeloze ziekte. In deze blog neem ik je graag mee in het inspirerende verhaal van twee toonaangevende merken, Coca-Cola en Chiquita, die voorop lopen in de missie om bewustwording te creëren. De Campagne van Coca-Cola: “Check your […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.