...

De nieuwste LinkedIn algoritme-update: Haal het beste uit jouw content!

LinkedIn heeft onlangs een gloednieuwe algoritme-update gelanceerd die een grote impact kan hebben op de zichtbaarheid van jouw content. Met een enorme toename van maar liefst 42% aan gecreëerde content en 27% aan geconsumeerde content tijdens de pandemie, is het geen verrassing dat LinkedIn besloot om de manier waarop content wordt geprioriteerd, flink aan te […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.